Bejelentés


Borostyánkő Természetbarát SE Túrák mindenhol mindenkinek


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

Új minősítési Szabályzat 2018


MTSZ MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT 2005


A minősítés célja: a rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ez­által ilyen tevékenységre való állandó késztetés. A minősítés feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevet­hető, egységes teljesítményrendszer biztosítása. A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egy­másra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítmény­rendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszer­zett minősítés nem évül el. A minősítés fokozatai:

1.) Bronzjelvényes természetjáró

 

2.) Ezüstjelvényes természetjáró

 

3.) Aranyjelvényes természetjáró

 

4.) Érdemes természetjáró

 

5.) Kiváló természetjáró

 

 

Általános feltételek: Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes MTSZ Természetjáró Kártyával rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval doku­mentálja. Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető. Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs. A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltéte­lek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.) A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők. A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesít­hető). Valamennyi fokozat teljesítése egyszer – szülés, betegség, stb. miatt – megszakítható. A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők. A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja

 

A.) GYALOGTÚRÁZÁS Pontozás: 1 km = 1,5 pont, illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont. Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár. Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minősítés szempontjából alföldi túrának számít az a síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.) Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár. Többnapos túra esetében naponként: – csillagtúrán +1 pont – vándortúrán +2 pont jár Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért: – állótáborban +2 pont – mozgótáborban +10 pont jár Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei

 

I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.

 

II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.

 

III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A kettő nem vonható össze! A túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos tú­ramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

 

IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pon­tot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint. Gyalogos szakág esetén feltétel: - az Országos Kéktúra teljesítése, vagy - az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése. (E feltétel alól akkor mentesül a teljesítő, ha az egyéb szakág(ak)ban legalább 1000 pontot gyűjtött össze.)

 

V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül. *Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Leg­többször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb)

 

AZ IGAZOLÁS RENDJE A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is végezheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi. Az ezüst minősítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a me­gyei (budapesti) Minősítési Bizottság (felelős) végzi. Az arany minősítést a megyei (budapesti) Minősítési Bizottság (felelős) végzi. Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ Minősítési Szakbizottsága végzi.

 

JELVÉNYEK ÁTADÁSA A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési foko­zatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.

 

A teljes minősítési szabályzat


Túrajelentés letöltése


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!